Donacija EKG aparata KC Srbije

Članovi Udruženja Gradjana “Vrlina” organizovali sakupljanje sredstava za kupovinu dvanaestokanalnog EKG aparata i kolica za EKG namenjenih Kliničkom centru Srbije, Klinici za neurohirurgiju.

Početkom novembra meseca članovi Udruženja „Vrlina“ su organizovali prikupljanje finansijskih sredstava za kupovinu EKG aparata namenjenih Klinici za neurohirurgiju KC Srbije.

Klinika je osnovana 31. Oktobara 1938. godine (datum kada je osnovano odeljenje za neurohirurgiju u okviru „I hirurške klinike“ a sama klinika se izdvojila kao posebna organizaciona jedinica i u posebnu zgradu 1951.godine) i od tada se brine o zdravlju naših sugrađana.
Tačno 31. oktobra 1938. godine Milivoje Kostić otvara posebno odeljenje za neurohirurgiju u okviru „Prve hirurške klinike u Beogradu, svega tri godine nakon otvaranja prvog neurohirurškog odeljenja u Nemačkoj, u Vurcburgu. Šef odeljenja postaje Milivojev rođeni brat Slobodan Kostić, koji već 1933. godine odlazi u Stokholm kod Herberta Olivecrone-a, vodećeg čoveka evropske neurohirurgije. Po povratku u Beograd Slobodan Kostić je preneo i primenio sve osnovne karakteristike Švedske neurohirurške škole koja je bila uzor za sve ondašnje evropske neurohirurgije. Profesor Slobodan Kostić primenjivao je već proverene principe u dijagnostikovanju neurohirurških oboljenja kao i neurohiruršku tehniku koja je u suštini i danas identična u Stokholmu i Beogradu.

Aktivnosti klinike su i danas usmerene na naučno i stručno usavršavanje i afirmaciju neurohirurgije u Srbiji kroz međunarodnu saradnju, koju, pored ostalog, ostvaruju kroz članstvo u Evropskoj asocijaciji neurohirurških društava i Svetskoj federaciji neurohirurških društava. I pre svega idalje kao glavna aktivnot je briga o građanima naše zemlje.

Radi poboljšanja uslova rada klinike Udruženje građana „Vrlina“ je obezbedilo finansijska sredstva u iznosu od 147,600.00 dinara i kupilo dvanaestokanalni EKG aparat, model Comen CM 1200b, i kolica koji će služiti Klinici za neurohirurgiju.

Koristimo priliku da se zahvalimo gospodinu G. Vrcelju koji je pomogao da se celokupan iznos za kupovinu EKG aparata prikupi.

Ugovor o donaciji sa Kliničkim centrom srbije