Pomoć Domu za decu i omladinu bez roditeljskog staranja Spomenak

Pančevo 08.03.2018.
Članovi Udruženja Gradjana “Vrlina” organizovali sakupljanje pomoći namenjene Domu za decu i omladinu bez roditeljskog staranja “SPOMENAK“

       

 

Dom za decu i omladinu bez roditeljskog staranja „Spomenak“ Pančevo je ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač AP Vojvodina, dok se sredstva za finansiranje osnovnog oblika rada – domskog smeštaja, obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije i od donacija.

Funkcija Doma je zbrinjavanje dece i omladine od 7 do 26 godina, bez roditeljskog staranja i dece sa smetnjama u razvoju, do obezbeđivanja uslova za povratak u sopstvenu, ili zbrinjavanja u nekoj drugoj porodici (srodničkoj, hraniteljskoj, starateljskoj), odnosno do osposobljavanja za samostalan život. Smeštajni kapacitet Doma je 48 mesta, a za dodatne usluge ima mesta za još 48 dece.

U okviru Doma dodatna usluga je i Prihvatilište čija je funkcija prihvat i kratkotrajan smeštaj dece i omladine kojoj je on hitno potreban, a u okviru kojeg se obezbeđuje smeštaj, hrana i primena zdravstvenih mera do iznalaženja trajnijeg rešenja od strane nadležnog organa starateljstva. Ova deca su takođe u potpunosti uključena u redovne aktivnosti Doma i pružaju im se podjednake mogućnosti adaptacije, obrazovanja, kreativnog angažovanja, kao i deci na stalnom smeštaju u Domu. Godišnje kroz ovo prihvatilište prođe više od stotinu dece.

Za dobrobit dece Dom ostvaruje blisku saradnju sa Ministarstvom za rad i socijalna pitanja u Beogradu, Gradskom Upravom Grada Pančeva, Centrima za socijalni rad iz cele Srbije, školama, zdravstvenim ustanovama u Beogradu, Novom Sadu i Pančevu, mnogim organizacijama socijalnog karaktera koje su bitne za funkcionisanje Doma, kao i drugim ustanovama istog ili sličnog karaktera.

Cilj je da se deci i omladini koja su u ustanovi pruži vaspitanje, ljubav i uslovi koji će im nadomestiti ono što im nedostaje, tačnije cilj je da se deci pruži jedna velika porodica za koju su uskraćeni.

U toku 2013. godine, u posebno adaptiranom prostoru u okviru Doma „Spomenak“, započet je jedan značajan projekat – Savetovalište za decu i mlade, pod nazivom „Ojačaj sebe – predupredi grešku“. Savetovalište je namenjeno deci i mladima sa problemima u ponašanju i učenju.

U toku 2014, 2015. i 2016. godine usledili su treći i četvrti ciklus, a od jeseni 2017. godine kreće i peti ciklus Savetovališta.
Na osnovu godina koje su iza njih, možemo reći da postoji zainteresovanost roditelja i dece za ovakvim vidom stručnog rada. Verujemo da će lokalna zajednica prepoznati značaj ovakve usluge, i da će Savetovalište za decu i mlade nastaviti da radi i u narednim godinama, kao projekat ili kao stalna usluga koju bi Dom „Spomenak“ pružao.

Sport kao vid fizičke i socijalne aktivnosti, najadekvatnije sredstvo za pomoć u ostvarivanju ciljeva doma. Dom Spomenak je 2012. osnovao fudbalsku sekciju u kojoj aktivno učestvuje većina momaka, ali i devojaka iz Doma. Zalaganjem vaspitača, rodila se ideja da se udruže sa drugim srodnim ustanovama i održavaju fudbalske turnire. Ovim projektom je obuhvaćeno 90 mladih uzrasta 12 – 18 godina. Sportsko – rekreativne i kreativne aktivnosti su podržavajuće i imaju za cilj kanalisanje agresivnosti i razvoj dečijih potencijala kroz ovladavanje novim znanjima i veštinama.

Pored sportskih aktivnosti u Spomenku je pokrenut projekat “Umeće kao alternativa nasilju”

Projekat „Umeće kao alternativa nasilju“ se sprovodi uspešno i odnosi se na pružanje podrške posebno osetljivoj grupi – deci i mladima bez roditeljskog staranja koja borave u ustanovi. Paralelno sa ovim projektom, u ustanovi je, kao komplementaran, realizovan i projekat „Od nasilja ka integritetu“ Suštinska projektna aktivnost je bio visoko individualizovani psihoterapijski tretman sprovođen od strane dečijeg psihijatra sa IMZ u Palmotićevoj.

Korisnici ovog projekta su deca:

  •       žrtve zlostavljanja i zanemarivanja,
  •       sa smetnjama u razvoju,
  •       sa poremećajima u ponašanju,
  •       sa psihijatrijskim smetnjama,
  •       kombinovanim smetnjama,
  •       agresivna deca.

Cilj projekta je razvijanje i unapređenje preostalih kapaciteta dece, razvoj komunikacije, stvaranje uslova za bolju socijalnu integraciju i adaptaciju, poboljšanje kvaliteta života dece.

U Domu godinama uspešno rade tkačka i keramičarska radionica.

Kreativnost predstavlja najslobodniju formu izražavanja te je veoma važan za decu. Ništa ih ne može ispuniti više od sposobosti da slobodno izraze sebe. Kreativnost, takođe, daje veliki doprinos razvoju dečijeg emotivnog zdravlja.

Potreba dece da budu kreativna je sloboda da se posvete pokušaju, da svaku aktivnost kojom se bave urade na svoj način. Kreativna iskustva pomažu deci da se izraze i izbore sa svojim osećanjima. Ovakav izraz pospešuje mentalno sazrevanje dece, obezbeđujući prilike ze isprobavanje novih ideja i načina razmišljanja u procesu rešavanja problema.

U okviru Spomenka uspešno rade sportska, keramičarska, muzička, kulinarska, baštovanksa, kompjuterska sekcija a izdaje se i časopis Spomenak.

U ime udruženja građana Vrlina se zahvaljujemo kompaniji UNIONDRVO koja je obezbedila donaciju i pozivamo i druge društveno odgovorne kompanije da se uključe u ovakve akcije koje imaju višestruki značaj za našu okolinu.