slide_bg_3_3

Udruženje građana "Vrlina"

Svaki čovek mora odlučiti hoće li hodati u svetlu kreativnog altruizma ili u tami destruktivne sebičnosti.

Veličina čoveka ne ogleda se u njegovom bogatstvu, već u njegovom integritetu i sposobnosti da na ljude oko sebe utiče pozitivno.

Razlika između onoga što radimo i šta smo sposobni da uradimo je dovoljna za rešavanje većine svetskih problema.

Da bi se s vremena na vreme videlo univerzalno i svevremensko lice istine, čovek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe.

Budite promena koju želite videti u svetu!

 

 

Poslednje novosti