Sakupljanje školskih rančeva i školskog pribora

Članovi Udruženja Gradjana “Vrlina” zajedno sa O.Š. Vuk Karadžić i O.Š. Vojvoda Radomir Putnik iz Beograda organizovali sakupljanje školskih rančeva i školskog pribora namenjenih Svratištu za decu koja su uključena u život i rad na ulici

Početkom Septembra meseca članovi Udruženja Vrlina su u saradnji sa Direktorom O.Š. Vuk Karadžić, gospodinom Zlatkom Grušanovićem i Direktorkom O.Š. Vojvoda Radomir Putnik, gospodjom Radoslavom Mraović organizovali sakupljanje školskih rančeva i pribora kako bi deci koja žive i rade na ulici barem malo pomogli u nameri da nastave školovanje.

Sakupljeni pribor je dostavljen u Svratište za decu koje je deo Centra za integraciju mladih i sprovodi program obrazovanja populacije dece koja su uključena u život ili rad na ulici kao posebno ugrožene kategorije dece.
Centar za integraciju mladih (CIM)  je udruženje građana, koje je 2004. godine osnovala grupa studenata Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (nekada Defektološki Fakultet), Univerziteta u Beogradu.

Problem dece koja su uključena u život ili rad na ulici prepoznali su kao jedan od nedovoljno istraženih a istovremeno i najvažnijh socijalnih problema u našem društvu, zbog čega su usmerili svoje aktivnosti  ka ovoj populaciji.

CIM je organizacija koja inicira, sprovodi i podržava odgovorne društvene promene sa ciljem da se poveća nivo društvene uključenosti dece i mladih iz marginalizovanih zajednica. Ukupni resursi organizacije, samostalno i u partnerstvu, namenjeni su zaštiti prava deteta,  kroz realizaciju programa koji doprinose uvažavanju najboljeg interesa deteta i realizaciji principa dečje participacije. Odgovornim sprovođenjem programa i kontinuiranim unapređenjem kvaliteta usluga, podstiču zajednicu na odgovorno ponašanje prema svakom njenom članu.
Kreirali su sistem podrške deci koja su uključena u život ili rad na ulici, a koji im danas obezbeđuje bolji kvalitet života. Ovakav sistem podrške dobio je uporište u odgovarajućim pravnim aktima, čije je izmene i donošenje inicirala ova grupa mladih ljudi.
Sa obzirom da se ova organizacija konstantno zalaže da doprinese kreiranju zajednice koja ima razrađene mehanizme u kojima će svaki pojedinac i pojedinka sa svojim različitostima, a u skladu sa demokratskim vrednostima, imati priliku da razvije svoje lične potencijale i stavi ih u funkciju napretka zajednice članovi udruženja Vrlina smatraju da je izuzetno bitno podržati ih i olakšati im posao na bilo koji mogući način jer svojim delovanjem rešavaju jedan od najvažnijih socijalnih problema u srpskom društvu.